Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Văn bản QPPL

  • Trang chủ
  • Văn bản
  • Văn bản QPPL
  • Thông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 18/TT-BYT Thông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài trướcThông tư số 15/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BYT và Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Bài kế tiếpThông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế