Liên hệ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG CƯỜNG 

Trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Hùng Cường

Địa chỉ: Số 108 đường Tuệ Tĩnh, TDP Số 2, TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Số điện thoại: 0204.3863.115

Hotline: 0985.251.775

Mã số thuế: 2400483764