Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Văn bản QPPL

  • Trang chủ
  • Văn bản
  • Văn bản QPPL
  • Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế ban hành thông tư số 19/TT-BYT về việc Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Thông tư này quy định về nội dung, nguyên tắc, cách tính định mức kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ ngày – giường và kỹ thuật khám, chữa bệnh.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài trướcThông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế”

Bài kế tiếpNhững lưu ý quan trọng khi khám sức khỏe tổng quát