Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công văn

  • Trang chủ
  • Văn bản
  • Công văn
  • CV 77/KH-SYT “Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024”

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 77/KH-SYT: “Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024”, ngày ban hành: 29/03/2024.

Nội dung chi tiết

Bài trướcNhững sai lầm khi chăm sóc trẻ bị thủy đậu

Bài kế tiếpCV 78/KH-SYT "Kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2024"