Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Vũ Chí Cường

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Vũ Chí Cường
Chức danh Trưởng khoa Ngoại – Sản PK – Gây mê hồi sức

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I – Chuyên ngành Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ