Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BS. Trần Văn Huy

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Trần Văn Huy
Chức danh Bác sĩ chuyên khoa

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa CKI – Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ