Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Nguyễn Trường Giang

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Nguyễn Trường Giang
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ CKI – Chuẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ