Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Nguyễn Triệu Quang

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Nguyễn Triệu Quang
Chức danh Trưởng khoa

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ CKI – Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ