Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BS. Nguyễn Thị Thịnh

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Nguyễn Thị Thịnh
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Trường Đại Học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ