Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Ths.BS. Mạc Văn Lê

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Mạc Văn Lê
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ