Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Lưu Thị Hạnh

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Lưu Thị Hạnh
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ CKI – Y học cổ truyền Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ