Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

THS.BS. Hoàng Vĩnh Phúc

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Hoàng Vĩnh Phúc
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện quân y

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ