Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Cao Thị Kim

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Cao Thị Kim
Chức danh Bác sĩ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ CKI- Sản khoa Trường Đại Học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ