Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Triệu Thị Bình

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Triệu Thị Bình
Chức danh Bác sỹ chuyên khoa

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp BSCKI – Nội Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ