Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BS. Ngô Quang Trung

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Ngô Quang Trung
Chức danh Bác sỹ

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Trường Đại Học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ