Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKII. Nguyễn Văn Thiện

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Nguyễn Văn Thiện
Chức danh Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp BSCKII – Hồi sức Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ