Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKII. Lê Văn Bình

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Lê Văn Bình
Chức danh Giám đốc – phụ trách chuyên môn

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp BSCKII Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ