Thời gian làm việc hành chính

Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày

108 Tuệ Tĩnh

TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang

BSCKI. Đỗ Văn Vĩnh

Thông tin Bác sĩ

Họ & tên Đỗ Văn Vĩnh
Chức danh Trưởng khoa khám bệnh

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp BSCKI – Nội Học Viện Quân y

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Ngôn ngữ