Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa.
Theo đó, phòng chống COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 để tạo miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng số vắc xin phòng COVD-19 được Bộ Y tế cung ứng và các nguồn hợp pháp khác của tỉnh để tiêm cho người dân đảm bảo theo thứ tự ưu tiên được quy định trong các văn bản của Chỉnh phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và phù hợp với tình hình dịch trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, an toàn nhất với yêu cầu thực hiện tối đa 50.000 mũi tiêm/ngày. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia tiêm chủng và người dân. Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, y tế công lập và tư nhân… tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Chiến dịch tiêm vắc xin được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ. Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng. Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%). Đảm bảo tối đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng.
Đối tượng tiêm chủng là đối tượng ưu tiên căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh dựa trên tình hình dịch từng địa phương để điều chỉnh các nhóm đối tượng ưu tiên từng đợt tiêm trong chiến dịch. Người dân đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của Bộ Y tế.
Nguyên tắc ưu tiên: Cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; đối tượng có nguy cơ cao; các vùng đang có dịch; các khu vực là đô thị lớn, có mật độ dân số cao, có nhiều khu công nghiệp, có đầu mối giao thông quan trọng. Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.
Phân bổ đối tượng và số mũi tiêm/ngày cho từng huyện, thành phố: Số đối tượng tiêm được trong ngày của huyện, thành phố (18-65 tuổi) = dân số của huyện, thành phố x 63,3% (tỷ lệ dân từ 18-65 tuổi) x 90% (tỷ lệ tiêm)/Tổng đối tượng toàn tỉnh (18-65 tuổi) x số mũi tiêm tối đa/ngày trong toàn tỉnh (50.000).
Chiến dịch tiêm vắc xin triển khai từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022 và được triển khai ngay khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Bắc Giang.
Đối với hình thức tiêm, được tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định (251 điểm tiêm chủng công lập và ngoài công lập cố định đã đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tiêm vắc xin phòng COVID-19); tại các điểm tiêm lưu động (thiết lập các điểm tiêm chủng lưu động thực hiện tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất…).
Xem chi tiết kế hoạch tại đây.
Nguồn: Cổng thông tin Điện tử tỉnh Bắc Giang 
https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/trien-khai-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-nam-2021-2022-tren-ia-ban-tinh-bac-giang