Thông tuyến toàn quốc BHYT

15

Bệnh viện đa khoa Hùng Cường khám BHYT tất cả các ngày trong tuần.

Mọi khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường hay một bệnh viện bất kỳ nào khác, không phân biệt nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nội tỉnh hay ngoại tỉnh) khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường không cần giấy giới thiệu hoặc chuyển tuyến đều được hưởng đúng quyền lợi theo giá trị thẻ (80 – 95 – 100%).

Để được tư vấn cụ thể về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chế độ BHYT tại Bệnh viện đa khoa Hùng Cường.