THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

8

Từ ngày 16/4/2022, Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường thực hiện làm việc theo giờ mùa hè, cụ thể như sau:

   – Buổi sáng từ 06h30 đến 11h00

   – Buổi chiều từ 14h00 đến 17h30

Những trường hợp bệnh nhân cấp cứu Bệnh viện tiếp nhận 24/24h.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường xin thông báo để Bệnh nhân và nhân dân được biết.

Trân trọng cảm ơn!