Khoa Liên chuyên khoa

Tầng 4 – Nhà A

Trưởng khoa: BS. Nguyễn Văn Chính