Khoa Khám bệnh – Cấp cứu

Tầng 1 – Nhà A.

Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu: BSCKI. Đỗ Văn Vĩnh