Khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế

Tầng 1 – Nhà A

Trưởng khoa: DSĐH. Phùng Thị Huệ

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế