Khoa cận lâm sàng

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà A

Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Triệu Quang (Chuyên khoa CĐHA)

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Cận lâm sàng