Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

11
Phát huy tinh thần yêu nước “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể CBNV BVĐK Hùng Cường đã quyên góp, ủng hộ số tiền 20 triệu đồng gửi đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hiệp Hoà để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.